ទាញយកកម្មវិធី

១. ហ្វុនខ្មែរយូនីកូដសំរាប់ Photoshop CS3
. កម្មវិធីស្វែងរក License – Craagle
៣. ជជែកកំសាន្តជាមួយ Skype ជំនាន់ចុងក្រោយ
៤. ទាញយកឯកសារ – Internet Download manager
៥. កម្មវិធីចាក់ឯកសារវីដេអូប្រភេទ .flv – FLV Player
៥. បង្រួមនិងការពារឯកសារពីមេរោគ – Win RAR
៦. You uninstaller – Remove program from your PC
៧. បង្កើនល្បឿនកុំព្យូទ័រ – Tuneup Utility 2010
៨. យូនីកូដខ្មែរ ជំនាន់ទី២
៩. អ្នកកែពុម្ពអក្សរ លីមូនទៅយូនីកូដនិងពីយូនីកូដទៅលីមូន
១០. Royal Khmer Theme for win XP
១១. កុលាបក្រហម (កម្មវិធីនេះប្រើសម្រាប់ Enable Regedit, cmd, Task manager យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព)
១២ .DFX កម្មវិធីបំពងសំលេងសម្រាប់ Windows media player
១៣. កម្មវិធីសម្រាប់បង្កើត Button for website
១៤. កម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រ WYSIWYG Web Builder
១៥. បង្កើត Flash Menu សម្រាប់វេបសាយ Coffeecup Flash menu Builder
១៦. កម្មវិធីកែ .bat ទៅជា .exe
១៧. Registry file use to enable safe mood
១៨. Registry Enable (Registry Unlocker)
១៩. កម្មវិធីបង្កើតគេហទំព័រ Webpage Maker
២០. កម្មវិធីលួចទិន្នន័យពី USB Flash

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s