ទម្លាប់​​អាក្រក់​ ​៥​យ៉ាង​ ​ដែល​​នាំ​​ឲ្យ​​វិនាស​​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ


១. ចាយ​ប្រាក់​លើ​របស់​ឥត​ប្រយោជន៍

២. គិត​ថា​ចាំ​រក​ប្រាក់​បាន​ច្រើន​ចាំ​ចាប់​ផ្តើម​សន្សំ​

៣. គិត​ថា​នៅ​មាន​ពេលវេលា​​ច្រើន​ មិន​ទាន់​ដល់​ពេល​ត្រូវ​ប្រឹង​ប្រែង​ទេ

៤. គិត​ថា​បំណុល​មិន​មែ​ន​ជា​រឿង​ធំដុំ

៥. គិត​តែ​ពី​រឿង​ហ៊ឺ​ហា​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​បាន​ឲ្យ​តែ​បាន​ហ៊ឺ​ហា​ជាង​មុន

ប្រភព salarean

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s