របៀបបិទមិនឲ្យក្មេងៗ ឬមនុស្សមួយចំនួនប្រើ FireFox


ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះអាចជួយដល់បងប្អូនមួយចំនួន ដើម្បីកុំឲមានការរំខានពីក្មេងៗ។
– ជាដំបូងសូមមិត្តទាំងអស់តម្លើង FireFox Version ណាមួយក៏បាន។ (បើមិនទាន់មានសូមធ្វើការទាញយក)

– បន្ទាប់មកសូមធ្វើការតម្លើងកម្មវិធីនេះ។

– ហើយធ្វើការដំណើរការកម្មវិធីនេះ។

– ចុចពាក្យថា FireFox បើកម្មវិធី FireFox អ្នកមានទំរងបែបនេះ

 

 

– ហើយជ្រើសរើសយកពាក្យថា Add-ons

 

 

– ស្វែងរកប្រអប់ Search ហើយវាពាក្យថា Block Site ចុច Enter

 

 

– បន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យថា Install

 

 

+ ហើយ Restart FireFox ។
+ បន្ទាប់មកធ្វើតាមការណែរនាំជាការស្រេច។

បើមានចង្ងល់ ឬ មិនសូវយល់នូវចំណុចណាមួយអាចទាក់មកខ្ញុំបានគ្រប់ពេល 086 73 60 93។
ស្វាគមន៍គ្រប់ពេលវេលា។

សូមអគុណ…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s