គន្លឺះខ្លីៗ www.kh4it.com


សព្វ​ថ្ងៃ​ឃើញ​ថា​សន្ទុះ​នៃ​ការ​បង្កើត​វិប​សាយ​របស់​កូន​ខ្មែរ​មាន​ការ​ រីកចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​គត់​សំគាល់​ ដែល​ការ​បង្កើត​ភាគ​ច្រើន​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ចំណេះដឹង​បច្ចេកវិទ្យា​។ យ៉ាង​ណា​មិញ​សម្រាប់​វិប​សាយ​ kh4it.com វិញ​គឺជា​គេហទំព័រ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​កូន​ខ្មែរ​សុទ្ធ​សាធ​ក្នុង​ការ​ចែក​ រំលែក​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​ និង​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ និង​គន្លឹះ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ។​ ក្រៅ​ពី​នេះ​ក៏​ឃើញ​មាន​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ទាញ​យក​នូវ​កម្មវិធី​ សៀវភៅ​អេឡិច​ត្រូនិក​ និង​ហ្គេម​ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ផ​ដែរ។​ អាច​ឆែក​មើល​បាន​ក្នុងគេហទំព័រ​ www.kh4it.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s