ខ្មែរសាមគ្គី


និពន្ធ​ដោយ៖ លោក យុន សុគុណ្ណា
2012-01-31
១. ខ្មែរ​គឺ​ជា​ពាក្យ​តែ​មួយ​ម៉ាត់             ល្អ​ពន់ពេក​ក្តាត់​យ៉ាង​អស្ចារ្យ
គ្រប់​ជាតិ​ទាំង​អស់​លើ​លោកា              ក៏​គ្មាន​សាសន៍​ណា​ដូច​ជា​ខ្មែរ។
២. ខ្មែរ​ល្អ​ទាំង​ឫក និង​មាយាទ             ខ្មែរ​ខំ​ខ្មីឃ្មាត​រក្សា​ថែ
ពូជ​ពង្ស​ត្រកូល​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ខ្មែរ           ខ្មែរ​នៅ​តែ​ស្នេហ៍​ជាតិ​គ្មាន​ពីរ។
៣. ខ្មែរ​ស្រឡាញ់​ខ្មែរ​ខ្មែរ​នឹង​រស់       ខ្មែរ​មិន​បាត់​ឈ្មោះ​ពី​ប្រថពី
ឱ​ខ្មែរ​អើយ​ខ្មែរ​ចូរ​សាមគ្គី                   ខ្មែរ​មាន​ជីវី​មិន​បង់​បាត់។
៤. ខ្មែរ​អើយ​ចូរ​អ្នក​ខំ​ថែរ​ថួន             ជាតិ​ខ្មែរ​អោយ​មួន​កុំ​អោយ​ខ្ចាត់
បើ​អ្នក​ភ្លេច​ខ្លួន​ជាតិ​នឹង​ភ្លាត់                ដូច្នេះ​ប្រយ័ត្ន​គ្រប់​វេលា។
៥. ខ្ញុំ​ជា​កូន​ខ្មែរ​កើត​ដី​ខ្មែរ                   ខ្ញុំ​រក្សា​កេរ្តិ៍​ដោយ​ពុះ​ពារ
ឱ​ខ្មែរ​អើយ​ខ្មែរ​ចូរ​សាមគ្គា                  រក្សា​ប្រជា​ជាតិ​អោយ​គង់។
៦. ចូរ​ពួត​ដៃ​គ្នា​រួម​កំលាំង                   ខិត​ខំត​តាំង​ហើយ​ទ្រទ្រង់

ប្រជា​ជាតិ​យើង​អោយ​គង់វង្ស             ចូរ​ខ្មែរ​ស្មោះ​ត្រង់​ជាតិ​ជា​និច្ច៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s