ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបង(កំណាព្យបទពាក្យ​៧)


បាត់ដំបង់ជាខេត្តមនោរម្យ                                           ស្ថិតនៅម្តុំភូមិភាគពាយ័ព្យ
ដែនកម្ពុជាបរវរគាប់                                                     ដែលរូបខ្ញុំធ្លាប់នឹកស្រមៃ។
ស្តាប់ចម្រៀងស៊ិនស៊ីសាមុត                                      ចិត្តខ្ញុំស្រយ៉ុតនឹកអាល័យ
គិតថាបាត់ដំបងល្អប្រពៃ                                              តាមអត្ថន័យចម្រៀងហ្នឹង។
ពេលដែលខ្ញុំបានមករស់នៅ                                        នាគ្រាឥឡូវខ្ញុំបានដឹង
ឃើញបាត់ដំបងល្អអញ្ចឹង                                             ភោគផលច្រើនម្លឹងមានពុំខ្វះ។
ផ្ទៃដីទូលាយមានជីជាតិ                                                ប្រជាខ្មីឃ្មាតយ៉ាងរហ័ស
ដាំដុះភោគផលច្រើនស្អេកស្កះ                                    ផ្តល់ផលច្រើនណាស់កសិកម្ម។
មានទាំងដូងក្រូចខ្នុរធូរេន​                                             សម្បូរមែនទែនផលដំណាំ
ពិសេសផលស្រូវកសិកម្ម                                             ផ្តល់ជាប្រចាំឆ្នាំរដូវ។
ល្បីខ្លាំងណាស់ពេញកម្ពុជា                                          ប្រាប់ជនគ្រប់គ្នាគ្រាឥឡូវ
ថាបាត់ដំបងល្អពេកកូវ                                                 យើងទាំងអស់ត្រូវទៅទស្សនា។
បបួលញាតិផៅពេញមួយឡាន                                    ទៅលេងកំសាន្តបានស្រស់ថ្លា
នៅពេលទំនេរពីកិច្ចការ​                                               នាំឲ្យអាត្មាផុតកង្វល់។
ខ្ញុំលើកមកនេះពុំកុហក                                                 ផ្តល់ផលអាក្រក់កើតអំពល់
គ្រាអ្នកមកដល់នឹងបានយល់                                       ជាក់ច្បាស់គ្មានសល់លើសខ្ញុំប្រាប់។
លើកឡើងប៉ុណ្ណេះសូមអភ័យ                                      ញាតិមិត្រប្រុសស្រីបានអាន-ស្តាប់
ព្រោះកវីខ្ញុំពុំចំណាប់                                                     រៀបរាប់រ៉ាយរ៉ាប់បានល្អឡើយ។
                                                                                    ដោយ​ ឌន សាម៉ី
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s