បទសរភញ្ញ


១.សូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធ                    ប្រសើរបំផុតក្នុងលោកា
ជាគ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតា                     ទ្រង់ត្រាស់ទេសនាប្រដៅសត្វ។
ចង្អុលឱ្យដើរផ្លូវកណ្តាល                       មាគ៌ាត្រកាលអាចកំចាត់
ទុក្ខភ័យចង្រៃឱ្យខ្ចាយខ្ចាត់                    អាចកាត់សង្សារទុក្ខបាន។
២.សាសនាព្រះអង្គនៅសព្វថ្ងៃ             សត្វមាននិស្ស័យពីបូរាណ
ប្រឹងរៀនប្រឹងស្តាប់ចេះចាំបាន              កាន់តាមលំអានបានក្តីសុខ។
ឥតមានសុខណាស្មើក្តីស្ងប់                  បញ្ចប់ត្រឹមសុខឃ្លាតចាកទុក្ខ
តាំងពីលោកនេះតទៅមុខ                    ក្តីសុខនឹងមានព្រោះធម៌ស្ងប់។
៣.ខ្ញុំសូមបង្គំឆ្ពោះព្រះធម៌                     ព្រះសង្ឃបរវរទាំងគ្រប់សព្វ
រួមជាត្រៃរតន៍គូរគោរព                          ជាម្លប់ត្រជាក់នៃលោកា។
ព្រះរូបព្រះធាតុនៃព្រះពុទ្ធ                      វិសុទ្ធតាំងអង្គព្រះសាស្តា
សូមគុណត្រៃរតន៍ជួយខេមរា                ឱ្យបានសុខាតរៀងទៅ។

ព្រះរាជនិពន្ធដោយសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី (ជួន ណាត)។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s