ព្រះគុណម៉ែ


គុណម៉ែតាំងតែគភ៌ចាប់ផ្តើម                                     ទ្រាំពរពោះផើមទ្រាំលំបាក

ដើរដេកដូចរោគតាមឥតស្រាក                                   ទម្រាំកូនចាកចេញពីផ្ទៃ។

ពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺខ្លាំង                                           ចិត្តតាំងកាយប្រឹងព្រមដោយភ័យ

មិនដឹងយ៉ាងណាចិត្តមមៃ                                         នឹកភ័យក្រែងកូនសូន្យសង្ខារ។

លុះកូនបានកើតជាទារក                                           ម៉ែថើបជញ្ជក់សព្វកាយា

បីបមថ្នាក់ថ្នមពេញហត្ថា                                           មេត្តាប្រែឈាមជាទឹកដោះ។

នៅពេលកូនឈឺម៉ែរក្សា                                             បីផ្ទប់ឱរ៉ាដោយចិត្តស្មោះ

កូនឈឺម៉ែភ័យមុខស្លាំងអស់                                     មិនសម្រាន្តសោះវាស់ៗព្រឹក។

នៅពេលកូនជាម៉ែសប្បាយ                                        ចិត្តម៉ែមិនណាយមានតែនឹក

ឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិតចិត្តវរវឹក                                           រលឹករកកូនវិលវិញភ្លាម។

អង្អុយកកិលក្រោយឈរដើរ                                       ទៅតាមដំណើរម៉ែព្យាយាម

ខំបង្ហាត់កូនដោយមិនទាម                                        ក្នុងនាមជាគ្រូឧត្តមក្រៃ។

ជុះនោមហូបចុកស្លៀកដណ្តប់                                   ចំណេះចេះសព្វប្រចាំថ្ងៃ

សម្តីភាសាមារយាទថ្លៃ                                              កូនកុំសង្ស័យក្រែងឥតគ្រូ។

កូនចេះមួយមុខម៉ែអរម្តង                                           អួតប្រាប់អ្នកផងមិនចាំយូរ

ម៉ែនឿយយ៉ាងណាមិនគិតគួរ                                     បន្ធូរកង្វល់ដោយថ្ពាល់កូន។

កូនធំបន្លិចបែបរាងរឹង                                               កូនខ្លះទទឹងអាងជីដូន

ម៉ែខឹងអន់ចិត្តមុខស្រពោន                                        វាយកូនរួចគិតអាណិតក្រោយ។

កូនល្អម៉ែសុខក្រៃកន្លង                                             បានដូចម៉ែផ្សងសូមអំណោយ

ដូចបានកែវទិព្វទេវតាឲ្យ                                            ឬដូចបានសោយសុខសូគ៌ា។

ពេលកូនបានសុខម៉ែសុខផង                                     ពេលកូនមានម្មងម៉ែពុំជា

កូនក្រលំបាកម៉ែរងា                                                  គ្រប់គ្រាម៉ែគិតកូនប្រុសស្រី។

កូនខូចអាក្រក់ក្នុងភូមិឃុំ                                          គេគុំគេស្អប់សព្វសាយសុស

ម៉ែដឹងប្រាកដថាកូនខុស                                           តែម៉ែសន្តោសប្រោសប្រណី។

ម៉ែគឺជាព្រះរបស់កូន                                                 ជាក្បូនជីវិតមនុស្សប្រុសស្រី

ម៉ែមានគុណធ្ងន់ហួសពោលស្តី                                  ​គ្មានអ្វីជំនួសម៉ែបានឡើយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s