ព្រះគុណម៉ែ!


ម៉ែគឺជាព្រះព្រហ្មរបស់កូន! មេត្តាធម៌របស់ម៉ែគឺជាជម្រកនៃជីវិតកូន!

ម៉ែ!​សូមម៉ែកុំទៅណាចោលកូនណា៎ម៉ែណា៎!
មិនថាស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបណា កូននៅតែត្រូវការម៉ែគ្រប់ពេល​​។

ទីកំណើតដែលកូនមកអាស្រ័យនៅមុនគេបង្អស់គឺផ្ទៃពោះរបស់ម៉ែ។ ជំរកដ៏ភិរម្យដែលកូនជ្រកនៅអស់រយៈពេលពី៧ទៅ១០ខែនោះគឺផ្ទៃពោះរបស់ម៉ែ។
ប៉ុន្តែថ្ងៃកំណើតរបស់កូនអាចជាថ្ងៃសូន្យសង្ខាររបស់ម៉ែ។

ពុក!ម៉ែ! ថ្ងៃខួបកំណើតកូនគួរតែជាថ្ងៃដែលកូនជប់លៀងជួនពុកម៉ែ
មិនមែនជាថ្ងៃដែលពុកម៉ែជប់លៀងឲ្យកូននោះទេ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s