ភ្នំពេញ​ល្អ​


-​សព្វថ្ងៃ​ខ្វះ​អី​អ្នក​អួត​ពី​ភ្នំពេញ​ល្អ​
​សោភ័ណ​បវរ​ល្អ​ដូច​ឋានសួគ៌​វិមាន​
​ក្លិនក្រអូប​ស្រូប​មិន​ណាយ​ភាយ​ជាប់​វិញ្ញាណ​
​សម្បូរ​ឧទ្យាន​មាន​ផ្កា​រីក​គ្រប់​រដូវ ។​
-​ភ្នំពេញ​ថ្កើនថ្កាន​បាន​ខ្ពស់​លូតលាស់​ចម្រើន​
​ផ្ទះ​ថ្មី​ក៏​ច្រើន​កើន​ឡាន​ប្រណីត​ចត​ពេញ​ផ្លូវ​
​ទីផ្សារ​ទំនើប​ទើប​សង់​ថ្មី​ច្រើនពេក​កូវ​
​តាមផ្លូវ​មនុស្ស​ដេក​ផ្សងព្រេង​ក៏​ច្រើន​ដែរ ។​
-​អ្នក​មាន​ភ្នំពេញ​ពេញ​ស្តុក​ទ្រព្យធន​ក្រៃ​ក្រាស់​
​អ្នកក្រ​ក្រ​ណាស់​ខ្វះ​សព្វ​កើត​ព្រួយ​ឥត​ល្ហែ​
​អ្នក​មាន​សប្បាយ​ក្អាកក្អាយ​ភ្លើតភ្លើន​រក​ស្នេហ៍​
​អ្នកក្រ​ពី​ស្រែ​កើន​ទ្វេរ​ករស់​ទីក្រុង ។​
-​ភ្នំពេញ​ល្អ​ណាស់​មិន​ខ្វះ​ទេ​លោក​អ្នក​មាន​
​អ្នកក្រ​វាល់​លាន​គ្មាន​ប្រាក់​ជីវិត​ជាប់ផុង​
​ខំ​ត្រដររស់​ទោះ​ឃើញ​តែ​ងងឹតស្លុង​
​កំដរ​អ្នកក្រុង​មើល​គេ​បង្អួត​មានបាន ។​
តូច រំលឹក
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s