អ្នក​មាន​ដូច​បង​


-​បើ​បង​មាន​ប្រាក់​ដល់​ថ្នាក់​វាល់​លាន​
​បង​ធ្វើ​អ្នក​មាន​ព្រាន​ប្រាក់​ដុល្លារ​
​បាញ់ប្រហារ​ស្នេហ៍​កែកុន​តណ្ហា​
​ប្រាក់​បង​នេះ​ណា​ថ្លៃថ្លា​ថ្កើង​ថ្កាន ។​
-​ប្រាក់​បង​មាន​ឫទ្ធិ​បិទ​តុលាការ​
​ក្បួនច្បាប់​តម្រា​ចាញ់​វីឡា​ឡាន​
​ល្ងាច​ឡើង​ណាត់គ្នា​ឆ្លងស្ពាន​ហំ​ហាន​
​ផឹកស៊ី​កម្សាន្ត​ថ្កាន​ឫក​សេដ្ឋី ។​
-​ប្រាក់​បង​ទិញ​ឡាន​បាន​ជិះ​បី​បួន​
​បី​ទុក​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ទុក​ដឹក​ស្រី​
​ថ្ងៃ​សៅរ៍​អាទិត្យ​គិត​ទៅ​ខ្វល់​អី​
​ទៅលេង​កែប​ថ្មី​លៃ​ដុត​អណ្តើក ។​
-​ប្រាក់​បង​ទិញ​បាន​បុណ្យស័ក្តិ​អំណាច​
​មនុស្ស​ផង​ខ្លបខ្លាច​ឡើង​ញ័រទទ្រើក​
​សំណែន​សំណូក​សូកប៉ាន់​រាល់​លើក​
​រូប​បង​មិន​ទ្រើក​ដូច​អ្នកខ្លះ​ខ្លៅ ។​
-​បង​មាន​បុណ្យស័ក្តិ​និង​តួនាទី​
​បង​គិត​សំភី​រកស៊ី​ផ្សារ​ខ្មៅ​
​យកលុយ​ដាក់​បង់​ទុក​ឱ្យ​កូនចៅ​
​ឃើញ​ទេ​ពាលពៅ​អ្នក​មាន​ដូច​បង ។​
តូច រំលឹក
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s