មហាសេដ្ឋី​មួយណា ដែលមាន​លុយ​ច្រើនជាងគេ​ក្នុង​លោក​?


ទីភ្នាក់ងារ Bloomberg  បានប្រកាស​តារាងបញ្ជី​មហាសេដ្ឋី ដែលនាំមុខ នៅលើ​ពិភពលោក​នេះ​។ តារាងបញ្ជី​នេះ ក៏បាន​ប្រៀ​ធៀប​ទៅ នឹង​ឆ្នាំមុន ថា គ្មានអ្វី​ប្រែប្រួល​ច្រើន​។

Bloomberg  បានដឹងថា  ប្រជាជន​អា​មេ​រីក នៅតែ​ជា​ប្រទេស ដែលមាន​មហាសេដ្ឋី​ច្រើន​បំផុត​។ ខាងក្រោម​នេះ ជា​មហាសេដ្ឋី​ទាំង ១០ ដែលមាន​ប្រាក់​ពាន់​លាន​ដុល្ល​រ៍​៖​

១. លោក Carlos Slim Helu ជនជាតិ Mexico មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៧៧,៩ ពាន់លានដុល្លារ៍

២. លោក Bill Gates ជនជាតិអាមេរីក មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៦៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ៍

៣. លោក Amancio Ortega ជនជាតិអេស្ប៉ាញ មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៨,៣ ពាន់លានដុល្លារ៍

៤. លោក Warren Buffett ជនជាតិអាមេរីក មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៥១,២ ពាន់លានដុល្លារ៍

៥. លោក Ingvar Kamprad ជនជាតិស៊ុយអែត មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៤៥,១ ពាន់លានដុល្លារ៍

៦. លោក Charles Koch ជនជាតិអាមេរីក មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៤៣,៤ ពាន់លានដុល្លារ៍

៧. លោក David Koch ជនជាតិអាមេរីក មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៤៣,៤ ពាន់លានដុល្លារ៍

៨. លោក Larry Ellison ជនជាតិអាមេរីក មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៤០,៦ ពាន់លានដុល្លារ៍

៩. លោក Bernard Arnault ជនជាតិបារាំង មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៣០,៨ ពាន់លានដុល្លារ៍

១០. លោក Li Ka-Shing ជនជាតិហុងកុង មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៣០,៦ ពាន់លានដុល្លារ៍

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s