សុបិន្ត​ឃើញ​ផ្ទះ​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ដូចម្តេច?


K

កាល​ណា​បុគ្គល​រូប​ណា​ម្នាក់​យល់​សុបិន្តឃើញ​ផ្ទះ

​បញ្ជាក់​ថា​អ្នកនោះ​ជា​មនុស្សមានលាភ​និងមាន​ជ័យ

​ជា​មិន​ខាន។តែ​គួរ​ចង​ចាំ​ថា​ តើ​ពេល​សុបិន្ត​នោះ​ខ្លួន

​អ្នក​ស្ថិតនៅ​ត្រង់​ណា​នៃ​ផ្ទះ?​​ខាង​ក្រោម​នេះ​បង្ហាញ​ពី​

ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​ជា​លាភ​ឬ​ស៊យ​ក្នុ​ង​ ការ​សុបិន្តឃើញ​ផ្ទះ៖

១- សុបិន្តឃើញ​អ្នកឈរ​នៅ​សំ​យាបផ្ទះ មាន​ន័យ​ថា​

ចង់​បង្ហាញ​ប្រាប់​អ្នក​ឱ្យ​ដឹង​ថា​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​នឹង​ភ្ញាក់​រលឹក​នូវ​រឿង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ខុស​កន្លង​មក​។

k_1

២- សុបិន្តឃើញ​ឈរ​លើ​ដំ​បូល​ផ្ទះ បាន​សេចក្តីថា​ សុបិន្តនេះ​ចង់​បង្ហាញ​ប្រាប់អ្នក​ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា​អ្នក​នឹង​ទទួល

​ជោគ​ជ័យ​នូវ​រឿងអ្វី​មួយជាក់​ជាមិន​ខាន​ឡើយ។

k_3

៣- សុបិន្ត​ឃើញ​នៅ​កណ្តាល​ផ្ទះ បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​នឹង​ជួប​នឹង​រឿងខ្វាយ​ខ្វល់​ និង​មន្ទិល​ក្នុង​ចិត្តជាមិន​ខាន។

ចុះ​អ្នក​វិញ​ធ្លាប់​យល់​សុបិន្ត​ឃើញ​បែប​នេះ​ដែរ​ឬទេ?

ប្រភព៖ Cen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s