​សម្រស់ទឹកជ្រោះតាតៃ


T

ទេសភាព​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​ទឹកជ្រោះ​តាតៃមាន​

ចម្ងាយ​ប្រហែលហា​សិប​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ទី​រួម​ខេត្ត​។

ហើយមានទីតាំង​នៅក្នុង​ឃុំ​ត្រពាំង​រូង នៃ​ស្រុក​

កោះកុង​។ រុក្ខជាតិ​និង​សត្វព្រៃ​នៃ​តំបន់​ជិតៗ​នោះ​

ធ្វើអោយ​ទឹកជ្រោះ​នេះ​ក្លាយជា​ កន្លែង​ដែល​គេ​ចូល

ចិត្ត​ទស្សនា​មួយ​ក្នុងស្រុក​ទាំងមូល​។​ធម្មជាតិ​បៃតង​

អម​សងខាង​ផ្លូវ​ទៅ​កាន់​ទឹកជ្រោះ​តាតៃ​កាន់តែ​ធ្វើ

អោយ​ការធ្វើ​ដំណើររីក​រាយ​ឡើង​។​

សូមទស្សនាទេសភាព​ដ៏​ស្រស់​ស្អាតទាំងអស់គ្នា​ ៕

t9

t_1

t_2

t_4

t_5

t_7

t_8

t_6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s