លក់ទឹកត្នោតមិនលក់ដើម


លក់ទឹកត្នោតមិនលក់ដើមខ្ញុំជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្នោត មិនសុខចិត្តឆោតដេកទ្រមក់ សូវងើបដើររែកទឹកត្នោតលក់ ចែកញាតិផៅភ្លក្សឆ្ងាញ់គ្រប់មាត់។
ត្នោតខ្មែរស្រុកស្រែដីអង្គរ រសជាតិបវរល្អមរកត ផ្អែមហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរប្រតិព័ទ្ធ បម្រើមិនភ្លាត់អស់ខេមរា។
ខ្ញុំជាអ្នកភូមិសែនក្រក្រី តែរស់មានន័យពេញសក្តា ជាខ្មែរសុចរិតដោយតម្រា ក្នុងផ្លូវធម៌អាឋ៌មិនឃ្លាឃ្លាត។
រាល់ថ្ងៃលក់មែនត្រឹមទឹកត្នោត មិនឆោតលក់ដើមអោយរេចជាតិ រក្សាឈើខ្មែរថែព្រោងព្រាត អោយខ្មែរវរនាឋចេររុងរឿង។

223536_10151324316658985_159718572_n
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s