គេងយប់សុបិនឃើញអូន – យប់ម៉ិញសុបិនឃើញអូន


គេងយប់សុបិនឃើញអូន – យប់ម៉ិញសុបិនឃើញអូន
I. គេងយប់សុបិនឃើញអូន   បំភ្លេចមិនសូន្យស្នេហ៍ចាស់កន្លង
នឹកឃើញរឿងដើម អូនហើយនិងបង រសជាតិនួនល្អងម៉ុមផ្តល់មកឲ្យ
រៀមកាន់ដៃអូន អាធ្រាតស្ងាត់សូន្យយើងកៀកកើយគ្នា។
II. អូនមើលកូនចាបទាំងគូ  ឯផ្កាក៏រីកទាំងគូ
យើងទាំងពីរនាក់ក៏ថើបគ្នាយូរ បងខំតស៊ូរក៏ព្រោះអូ។
ហាៗ ហាៗ យប់ម៉ិញសុបិនឃើញអូន……..
R. គេងយប់សុបិនឃើញអូន   បំភ្លេចមិនសូន្យដូចនៅជិតគ្នា
ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ មិនចង់ឃ្លាតគ្នា ច្រើនដងណាស់ណានៅតែនឹកឃើញ
ថ្វីត្បិតឃ្លាតឆ្ងាយពីអូន បំភ្លេចមិនសូន្យស្នេហ៍ចាស់កន្លង។
III. សម្លឹងមើលទៅមេឃា ឃើញដួងចន្ទ្រានិងតារា មើលទៅមិនច្បាស់ព្រិលនេត្រា

កើតទុកស្នេហា?ក៏ព្រោះតែអូន។
ហាៗ ហាៗ យប់ម៉ិញសុបិនឃើញអូន យប់ម៉ិញសុបិនឃើញ អូនយប់ម៉ិញសុបិនឃើញអូន…។

ទាញយក​

-ច្រៀងដោយ    អ៊ឹម សុងសឺម

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s