ដួងនេត្រា


ដួងនេត្រាI. ដួងនេត្រា មានវាចាថានៅអាល័យ ពេលដែលរៀមត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយ
នៅនឹកស្រណោះនឹកស្រាយ ឥតណាឥតបែកឥតបែរ។

II. ដួងនេត្រា មានវាចាថានៅតែស្នេហ៍ ស្នេហ៍ដោយស្មោះឥតគេចកែ
ចិត្តមួយដែលបងខំថែ ទុកឲ្យតែអូនម្នាក់។

R. កែវភ្នែកដ៏ស្រស់អើយ ភ្នែកនេះហើយចិត្តរៀមជំពាក់
នៅពេលបងនិន្ទ្រា ស្រម័យឃើញភ័ក្រ្ត វល្លក្ខណ៍ដែលធ្លាប់ញញឹមប្រឹមប្រិយ។

III. ដួងនេត្រា សង្ឃឹមថាជួបគ្នាជាថ្មី ចិត្តរៀមនៅតែស្នេហ៍ស្រី
ស្នេហ៍ធំដូចភពផែនដី គ្មានអ្វីមកបំបែកបាន៕

ទាញយក

– ច្រៀងដោយ     ស៊ីន ស៊ីសាមុត
– និពន្ធដោយ       ពៅ ស៊ីផូ
-​ បទភ្លេង            ?
-ទំនុកច្រៀង       ?
– ផលិតកម្ម         ?
– ថតឆ្នាំ               ?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s