ថាមពលដុល្លា


  ថាមពលដុល្លា

I.    រៀមនៅស្រមៃគ្រាដែលកន្លងហាអើយ    អូនហើយនិងបងនៅវ័យកុមារ
បងនាំពៅរត់អើយ    លេងក្នុងសួនច្បារ    រីករាយខ្ញៀវខ្ញារកាច់ផ្ការពូនដី។

II.    ចាស់ទុំបានស្នើរផ្សំដោយហោរាហាអើយ    បងនិងកន្និដ្ឋាភ្ជាប់ពាក្យសម្តី
ធ្លាក់ខ្លួនកំព្រាអើយ វេទនាក្រក្រី        ឱជំនូនថ្មីប្រល័យបងហើយ។
R.    នឹកដើមជ្រៃក្រឹម និងដើមកណ្តោល    បងនិងនិមលចារអក្ខរា
ជំនូនចាស់ចាញ់ថាមពលដុល្លា        ពុះបំបែកស្នេហា ឲ្យរៀមរ៉ាគ្រាំហឬទ័យ។
III.    សែន ឃោរឃៅណាស់ឥតធម៌មេត្តាហាអើយ ចិត្តកាចប្ញស្យាឥតត្រាប្រណី
អូននៅតែស្មោះអើយ ដូចនាងកង្រី    តែកម្មអប្រិយប្រល័យស្នេហ៍យើង៕

ទាញយក

-ច្រៀងដោយ    កែវ សារ៉ាត់
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s