ផ្ងើកងចងដៃ


 ផ្ងើកងចងដៃ
I.    ផ្ញើកងចងដៃស្រីថ្លៃស្នេហា        តាមពាក្យអូនទាបងមិនហ៊ានខាន
ទោះក្រដល់ថ្នាក់បុណ្យស័ក្តជាស្មៀន    ខំរកឲ្យបានផ្ញើជូនស្រីថ្លៃ។
    II.    បើអូនយល់ថាកងជាដួងចិត្ត        តំណាងពាក្យពិតជាកងនិស្ស័យ
ជាញើសជាសាច់បងប្រឹងរាល់ថ្ងៃ        ពាក់ហើយអាល័យដល់រូបបងផង។
    R.    បណ្តាំប៉ុណ្ណឹងគួរដឹងគួរចាំ        មិនបានមួយឆ្នាំអូនប្រែបែរខ្នង
ពេលជួបមុខហើយព្រងើយដាក់បង        ត្បូងពេជ្រដាំកងក៏មិនចេះស្តី។
    III.    បើចង់វាចាប្រាប់ថាមានម្ចាស់        ម្លេះអូនកាត់ខ្មាសដូចនាងកង្រី
តែផ្ទុយទៅវិញអូនមានគូថ្មី        បណ្តើរធ្វើហីឲ្យបងក្អួតឈាម៕
– ច្រៀងដោយ     សុះ ម៉ាត់
– និពន្ធដោយ      សុះ ម៉ាត់
-​ បទភ្លេង            សុះ ម៉ាត់
-ទំនុកច្រៀង       សុះ ម៉ាត់
-សម្រួលតន្រ្តី     ហេង ហួរវ៉េង
– ផលិតកម្ម         ?
– ថតឆ្នាំ               ១៩៦៩
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s