ពលទោអភ័ព្វ


ពលទោអភ័ព្វ

I. សំលេងគងឃ្មោះពិរោះពេកក្រៃ ភ្លេងលេងចងដៃអូនហើយនិងបង
យើងទាំងពីរនាក់ អង្គុយត្រសង ញាតិមិត្តប្អូនបងឲ្យពរឲ្យជ័យ។

II. បងទៅស្រុកយួន រៀនក្បួនយុទ្ធសាស្រ្ត បងមកដល់ផ្ទះអូនបែកមានថ្មី
អូនយករូបគេ ជាអនុសេនីយ៍ត្រី ធ្វើម្តេចរូបប្តីឋានៈពលទោ។

R. ហ្នឹងហើយជីវិត ពលទោអភ័ព្វ ពលទោគ្មានទ្រព្យឲ្យគាប់ចិន្តា
ការបានបីខែ ស្រីប្រែសាវ៉ា ដូចពាក្យលោកថាហុតទឹកសម្លឹងកាក។

III. តែណ្ហើយរឿងហ្នឹងទុកមួយឡែកចុះ រឿងស្រីផិតប្រុសជារឿងធម្មតា
រឿងធំជាងគេគឺជាតិខេមរា លាស្រីសាវ៉ាលាផ្កាអស់ក្លិន៕

ទាញយក

– ច្រៀងដោយ     អាប់ ឌុលសារី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s