មន្តស្នេហ៍ស្រីខ្មៅ


មន្តស្នេហ៍ស្រីខ្មៅ
I. អូននឹកបងទេ បងនឹកអូនណាស់ ឬចិត្តស្រីផ្លាស់ភ្លេចនឹកបងហើយ
បងចាំមើលផ្លូវតែពៅត្រាណត្រើយ បាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងគ្មានឆ្លើយ អូនហ្អើយយ៉ាងណា។
II. អូនឈឺឬជាឱ្យដំណឹងផង យប់ថ្ងៃចិត្តបងចាំតែអូនទេ
 បងផ្តាំតាមខ្យល់បងសួរតាមគេ តើដឹងអូនមកថ្ងៃណាទេ នឹកគ្មានល្ហែចិត្តឡើយ។
R. បងមើលតែមេឃ ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកចាំមើលតែផ្លូវ
ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ សៅរ៍ បាត់ស្រមោលស្រីខ្មៅ តើពៅមាននឹងបងទេ។
III. គេងក៏មិនលក់បក់ក៏មិនល្ហើយ ខ្នើយដែលធ្លាប់កើយក្លាយជាគ្មានន័យ
នឹករឿងស្រស់ៗស្រណោះតែស្រី បងមមើកណ្តាលរាត្រី ឃើញតែស្រីដែលបងធ្លាប់ថើប៕

ទាញយ

– ច្រៀងដោយ     ស៊ីន ស៊ីសាមុត
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s