រាត្រីទីមួយ


រាត្រីទីមួយ

I. អ៊ូយរំភើប ស្រើបអស់អារម្មណ៍

ភ័យផងណាខ្ញុំ អ៊ូយរាត្រីទឹកឃ្មុំខ្ញុំយំស្ដាយខ្លួន។

II. ហ៊ឺ…សែនស្ដាយ ស្ដាយរូបកាយក្រមុំ ដូចផ្កាក្រពុំ

ឥឡូវឃ្មុំក្រេបហើយ ក្រេបហើយខ្លាចគេហើរចោល។

R. បើគេចោលខ្ញុំមែន ចិត្តអើយអួលណែន មានតែទឹកភ្នែកទេ

 ឱ!នេះហើយឬស្នេហ៍ ទើបតែនឹងស្គាល់រាត្រីទីមួយ។

III. សូមមេត្តា ករុណាខ្ញុំផង បងអើយបង

ក្រមុំមានតែម្ដង គ្មានទេពីរដងបងអើយ៕

ទាញយក

– ច្រៀងដោយ     រស់ សេរីសុទ្ធា
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s