សុម៉ាលីឌីសៃយ៉ា


សុម៉ាលីឌីសៃយ៉ាI. ឆោមឆើតសុម៉ាលីឌីសាយ៉ា ជាគោលបុប្ផាចំប៉ាសោភី
ភ្នំពេញត្រើយអាយរំសាយគន្ធា ភូមិជ្រោយចង្វារជាឋានមេត្រី។

II. សូមព្រះជាម្ចាស់ដាក់សិល្បវេទមន្ត លុញសូន្យក្រមួនបន្ទន់ដួងចៃ
អោយនាងព្រមស្នេហ៍អ្នកនេសាទត្រី ដែលផ្ញើនិស្ស័យលើទូកកំសត់។

R. សុម៉ាលីឌីសាយាវល័ក្ខណ៍ គ្រាន់តែយល់ភ័ក្រ្តបាក់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធ
បងលួចមើលស្រីរាល់ពេលកំណត់ ក្រោយអស្តង្គតអូនចុះកំពង់។

III. វស្សាជោរជន់គ្រាន់បានយល់ភ័ក្រ្ត ឥឡូវទឹកស្រកអកឆ្ងាយបង្គង
ទឹកនាចលាជ្រោយទូកឆ្ងាយកំពង់ អនិច្ចាមេគង្គផ្តន្ទាស្នេហ៍ខ្ញុំ៕

ទាញយក

– ច្រៀងដោយ     អ៊ឹង ណារី

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s