អកបឹងកន្សែង


អកបឹងកន្សែង
I.    ជ្រោះ​ជ្រង​សែន​ជ្រៅ​ទឹក​នៅ​ស្ងៀម​នឹង ដង​ព្រៃ​ស្ងាត់​ឈឹង​ដាក់​នាម​ហៅ​បឹង​កន្សែង
សារ៉ាយ​ព្រលឹត​កៀក​កើយប្រលែង ថ្ងៃ​ចរ​ចាំង​សូរសែង អស់​ឱ​កន្លែង​កំសាន្ត។II.    ថ្ងៃ​ត្រង់​រៃ​យំ​សណ្ដំ​ដួង​ចិត្ត ឃើញ​ផ្កា​ព្រលឹត​ស្រពោន​ក្រៀម​ស្វិត​ឱប​ប្រាណ
អក​ទួញ​សារស័ព្ទ​​ទំនួញ​ខក​ខាន​ រំលឹក​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ឃ្លាន​នឹក​ដល់​មេរៀន​ស្នេហា។R.    ខ្ញុំ​ឆ្លុះ​ភក្ត្រា​ទឹក​ថ្លា​ដូច​ពេជ្រ   ភ្នែក​ខ្ញុំ​ប្រឹង​ធ្មេច​បំភ្លេច​ចិន្តា
ជំនោរ​បឹ​ងកន្សែ​ខ្សឹប​ថ្លែង​ប្រាប់​ថា កំពង់​ថ្ម​ដា​គង្គា​លិច​ហើយ។

III.    សល់​តែ​កន្សែ​ង​ប្រលែង​មាត់​បឹង អក​យំ​ទន្ទឹង​ស្រែក​ហៅ​ព្រលឹង​ឲ្យ​ឆ្លើយ
ក្នុង​ទ្រូង​អន្រួន​បេះដូង​ឲ្យ​ឆ្លើយ សែន​ស្រណោះ​កាត់​ត្រើយ ស្នេហា​ខ្ញុំ​អ្ហើយ​ទៅ​ណា៕

-ច្រៀងដោយ    ស៊ីន ស៊ីសាមុត
-និពន្ធដោយ      ម៉ា ឡៅពី
-បទភ្លេង           ពៅ ស៊ីផូ
-សម្រួលតន្ត្រី ?
-ថតឆ្នាំ?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s