កំពង់ធំជំរុំចិត្ត


កំពង់ធំជំរុំចិត្ត

I. នេះគឺសំណាងយ៉ាងចំណាន ដែលវាសនាបាន នាំឲ្យរូបខ្ញុំ
ចាប់ចិត្ត​ គិតផ្សងបំណងលើមុំ ឱកំពង់ធំ ថ្លើមជីវិត។

II. រសក្លិនកូលាបជ្រាបសព្វប្រាណ ត្រជាក់ប្រៀបបាន នឹងទឹកអម្រិត
កែវអើយ សូមស្ងួននួននាងអាណិត​ ស្រោចស្រង់ជីវិត ដោយប្រណី។

R. រៀមសូមសច្ចាចំពោះមុខអើយ មានភ្នំសន្ទុកជាសាក្សី
បើខ្ញុំមិនស្មោះចំពោះស្រី សូមអ្នកប្រល័យខ្ញុំចោលទៅ។

III.
ឱកំពង់ធំជំរុំចិត្ត សូមផ្ញើជីវិត រឿងពិតនឹងពៅ
សូមស្ទឹងព្រៃប្រស់ជួយចែចូវ រូបពៅឲ្យខ្ញុំ ជាគូអើយ៕

ទាញយក

– ច្រៀងដោយ     ស៊ីន ស៊ីសាមុត

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s