នេះជាកម្មវីធីថ្មីមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន


0

នេះជាកម្មវីធីថ្មីមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ដែលតម្រូវឲ្យបុរសដែលចូលរួម ការប្រកួតឆ្លងកាត់ជណ្តើរយន្ត ដែលមាននារីសីចស៊ីអង្គុយនៅមុខនោះ។ កាមេរ៉ាបានបង្កប់ ដើម្បីចាប់វិនាទី តើនរណាមើលនាងបានច្រើនជាងគេ? វាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចបំផុត ដែលបុរសទាំងអស់នោះ មិនដឹងគេលួចថត ហើយពួកគេនាំគ្នាមើលទៅតាមចំណង់របស់ពួកគេ។ ហាស​ហា គួរឲ្យអស់សំណើចមែន! តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s